Za lažje in bolj učinkovito gospodarjenje z nepremičninami in sklepanje pravnih poslov – npr. kadar projektirate, gradite, legalizirate, kupujete, prodajate, dedujete ali upravljate stavbe ali njihove dele – je pomembno, da so prostorski podatki o vaših stavbah in njihovih delih urejeni v katastru stavb, kar pomeni, da so prostorski podatki vpisani v kataster stavb in tudi ustrezajo dejanskemu stanju v naravi.

Kataster stavb je uradna državna evidenca podatkov o stavbah in delih stavb (npr. o hiši, stanovanju, poslovni stavbi, poslovnem prostoru …) in služi kot podlaga za vodenje politike gospodarjenja s prostorom, vrednotenje in obdavčenje nepremičnin itd. Iz podatkov v katastru stavb zvemo, kje se nahajajo stavbe ali deli stavb in kakšne oblike so. Da bi kataster stavb odražal dejansko stanje stavb v naravi, je pomembno, da sledite tudi njihovim spremembam skozi čas. Podatki so namreč v katastru stavb vzdrževani le na zahtevo lastnika zemljišča.

Samo z urejenimi prostorskimi podatki o stavbah in njihovih delih lahko kot lastnik učinkovito:

  • dokazujete svoje lastništvo in imate urejene odnose z drugimi lastniki v stavbi
  • ohranjate ali povečujete uporabno vrednost stavbe in njenih delov
  • lažje in bolj varno sklepate pravne posle (prodaja, menjava, hipotekarni kredit …)
  • hitro in učinkovito rešite upravne postopke (dedovanje, delitev, sodni postopki …)
  • vzpostavite etažno lastnino na stavbi
  • pridobite hišno številko za stavbo
  • si zagotovite pravilen izračun vrednosti nepremičnin in pravično obdavčitev

Kaj lahko storimo za vas

LGB je vaša zanesljiva izbira na področju urejanja podatkov o stavbah in njihovih delih v katastru stavb. S širokim naborom geodetskih storitev in visoko strokovnostjo omogočamo lastnikom in uporabnikom celovito in pregledno upravljanje z lastnimi nepremičninami.

Obrnite se na nas, kadar potrebujete: