Inženirska geodezija je nepogrešljiv sestavni del vsakega gradbenega projekta, še zlasti pri gradnji velikih in zahtevnih objektov ter gospodarski infrastrukturi, ki zahtevajo najbolj kakovostne postopke izmere. S celovitim spektrom svetovalnih in izvedbenih geodetskih storitev smo vključeni v vse gradbene faze – od načrtovanja posega v prostor do zaključka gradnje in evidentiranja zgrajenih objektov ter infrastrukture.

V fazi priprave na gradnjo zagotovimo ustrezne podlage za načrtovanje posega v prostor in predvidimo geodetska dela v skladu z zahtevami investitorja po natančnosti gradnje in v skladu s terminskim načrtom celotne izgradnje.

V fazi gradnje je naša naloga korektno izvesti vse postopke zakoličevanja in izvajati predvidene kontrolne meritve. Na osnovi rezultatov geodetskih meritev lahko gradbeni izvajalec pravočasno uvede morebitne sanacijske ukrepe, nadzornik gradnje pa lahko zahteva od izvajalca ustrezne korektivne ukrepe ali celo korekcijo projekta.

Po končani gradnji izvedemo meritve dejanskega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del (PID) in postopka pridobitve uporabnega dovoljenja ter evidentiramo novogradnje ali druge spremembe v prostoru še v uradne prostorske evidence.

Kaj lahko storimo za vas

Obrnite se na nas, kadar potrebujete: