Kompleksna gradnja zahtevnih objektov, infrastrukturnih objektov in druge gospodarske javne infrastrukture zahteva neprestan in strokovni nadzor. Poleg projektantskega in geotehničnega nadzora se investitorji odločajo tudi za geodetski nadzor. Vsi navedeni nadzori skupaj zagotavljajo investitorju temeljit nadzor nad uresničevanjem svojega investicijskega programa.

LGB s celovitim spektrom svetovalnih in izvedbenih geodetskih storitev ponuja neodvisen geodetski nadzor gradnje in z njim zagotavlja:

  • da gradnja poteka v skladu s projektom, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje
  • usklajen nadzor nad izvajanjem geodetskih del, ki jih izvajajo geodeti gradbenih izvajalcev
  • stalno poročanje o morebitnih odstopanjih med gradnjo

Geodetski nadzor izvajamo v vseh ključnih gradbenih fazah.

Kdaj geodetski nadzor gradnje

Geodetski nadzor gradnje je potreben:

  • pri gradnji zahtevnih objektov
  • pri gradnji omrežij in pripadajočih objektov gospodarske infrastrukture
  • kadar želite preveriti skladnost izvedenih gradbenih del s projektnimi podatki

Zakaj geodetski nadzor gradnje

Geodetski nadzor gradnje omogoča, da:

  • pravočasno pridobite informacije o morebitnem odstopanju gradnje od projektnih pogojev in podatkov
  • ugotovite odstopanja med projektom in stanjem v naravi in jih pravočasno odpravite
  • omogočite nemoten potek gradnje
  • preprečite visoke stroške odpravljanja morebitnih napak pri gradnji

Kdo lahko naroči geodetski nadzor gradnje

Geodetski nadzor gradnje lahko naroči investitor, izvajalec gradbenih del ali nadzornik gradbenih del.

Inženirska geodezija