Gradnja zahtevnih stavb in objektov gospodarske infrastrukture je kompleksen in tvegan gradbeni postopek. Zato je treba ves čas poteka gradbenega projekta poleg projektantskega nadzora izvajati tudi t.i. geomonitoring za spremljanje medsebojnih vplivov gradnje in okolja. Gre za spremljanje položaja grajenih in naravnih objektov. Vsaka sprememba položaja teh objektov je namreč lahko nevarna, ker lahko povzroči poškodbe in deformacije ter vpliva na varnost življenja in zdravja ljudi.

Možnih vzrokov za spremembo položaja grajenih in naravnih objektov je veliko, od sile vetra, temperaturnih sprememb, statičnih in dinamičnih obremenitev do tektonskih in seizmičnih vplivov, sprememb v višini podtalne vode itd.

Glede na smer spremembe položaja ločimo:

 • horizontalno spremembo položaja ali premik
 • vertikalno spremembo položaja ali posedanje

LGB izvaja geomonitoring s preciznimi geodetskimi merilnimi postopki, s katerimi določimo natančen položaj objektov v prostoru. Na osnovi teh meritev izračunavamo spremembe položaja v določenih časovnih obdobjih. Rezultat naših meritev je poročilo, ki natančno analizira spremembe položaja in nastale deformacije.

Kdaj geomonitoring

Geomonitoring je potreben za:

 • določanje premikov in posedanja pri gradnji ali postavljanju velikih temeljev in objektov
 • spremljanje obnašanja površja nad vsakršnim podzemnim kopom ali gradnjo podzemnega prostora
 • spremljanje obnašanja objekta na slabo nosilnih in stisljivih tleh
 • spremljanje premikov določenih točk na objektih med obremenitvami
 • opazovanje lezenja in plazenja hribinskih gmot
 • opazovanje brežin okrog večjih izkopov

Zakaj geomonitoring

Geomonitoring omogoča:

 • pravočasno odkrivanje deformacij na objektu, ki je predmet gradnje, na objektih, ki so v vplivnem območju gradnje, ali na naravnih terenih (hribine, brežine …)
 • večjo varnost na gradbišču in v vplivnem območju gradnje
 • da se pred posegom v prostor pravočasno izognemo nepravilnim odločitvam o umeščanju novogradenj v prostor
 • večjo varnost pri uporabi grajenih ali naravnih objektov

Kdo lahko naroči geomonitoring

Storitev geomonitoringa lahko naroči investitor, izvajalec ali nadzornik na področju gradbeništva, rudarstva in geotehnologije. V drugih primerih, ki niso povezana z gradnjo, so pa povezana z utemeljenim pričakovanjem o naravnih nevarnostih (plazenje, drsenje tal, pogrezanje,…) pa je naročnik kdorkoli.

Inženirska geodezija