Topografski načrt je prikaz glavnih topografskih elementov zemeljskega površja (vode, relief, naselja, prometne poti itd.) z dogovorjenimi t. j. topografskimi znaki. Uporabljamo ga za analiziranje značilnosti zemljišča, orientacijo in načrtovanje posegov v prostor.

Topografski načrt sestavljajo podatki o:

  • vodah
  • reliefu
  • rastlinstvu
  • stavbah
  • rabi zemljišč
  • zemljepisnih imenih
  • drugih fizičnih strukturah in pojavih

Kaj lahko storimo za vas

Izdelujemo topografske načrte v merilu 1 : 5.000 ali večjih merilih. Gre za načrte z velikim številom podatkov in informacij, ki so pomembni za presojo zemljišča.

Geodetski načrti in karte