Karte ali zemljevide lahko delimo glede na območje prikaza, vsebino, merilo, namen, format itd. Med najpomembnejšimi je delitev kart po vsebini, kjer ločimo dve osnovni skupini: splošne geografske karte in tematske karte.

Pri tematskih kartah so poudarjeni ali podrobneje prikazani le določeni objekti, pojavi ali dinamika pojavov. V vsakdanjem življenju uporabljamo največ prav tematske karte, saj nam podajajo različne naravne in družbeno geografske informacije.

Kaj lahko storimo za vas

Obrnite se na nas, kadar potrebujete specifične tematske karte za vaše področje dejavnosti: od gozdarstva, rudarstva, kmetijstva, geologije, prometa, do turizem in varovanja kulturne dediščine.

Po naročilu strank izdelujemo tematske karte naslednjih vsebin:

  • naravno-geografske karte: geološke, hidrološke, meteorološke, klimatske, karte višinskih pasov itd.
  • družbeno-geografske karte: planinske, turistične, avtokarte, karte naselij itd.
  • tehnične karte in načrti: katastrske karte, inženirski načrti, sinoptične karte, pomorske in letalske karte itd.
Geodetski načrti in karte