Sprememba bonitete

Kaj je sprememba bonitete zemljišča?

Boniteta zemljišča je ocena proizvodne sposobnosti zemljišča glede na naravne in gospodarske pogoje za kmetijsko oz. gozdno proizvodnjo.

Boniteta zemljišča se v zemljiškem katastru vodi v obliki bonitetnih točk na parcelo. Zemljišča, ki po dejanski rabi niso uvrščene med kmetijska ali gozdna, imajo vrednost bonitete enako nič (0). Tiste parcele, ki imajo boljše naravne in gospodarske pogoje za proizvodnjo, pridobijo večje število bonitetnih točk. Zemljišče, ki ima 100 bonitetnih točk, je najbolj proizvodno sposobno zemljišče.

Če v zemljiškem katastru vpisana boniteta zemljišča ne ustreza dejanskemu stanju v naravi, lahko pri nas naročite storitev, imenovano sprememba bonitete zemljišča.


Kdaj spremeniti boniteto zemljišča?

  • če so na zemljišču nastale spremembe, ki vplivajo na njegovo proizvodno sposobnost (plazovi, nanosi, erozije, izboljšanje zemljišč zaradi melioracij, onesnaženost zraka, drugačni dostopi do parcele in podobno),
  • pri spremembi dejanske rabe zemljišča.

Zakaj spremeniti boniteto zemljišča?

  • za pravilen izračun katastrskega dohodka, ki se bo v bodoče ugotavljal na podlagi podatkov o dejanski rabi in boniteti zemljišča, evidentiranih v zemljiškem katastru,
  • da boste lahko vaši kmetiji pridobili ali ukinili status zaščitene kmetije,
  • za pridobitev morebitnih subvencij, ki pogojujejo določeno dejansko rabo in boniteto zemljišča.

Kako poteka sprememba bonitete zemljišča?

Sprememba bonitete zemljišča pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

  1. uvodni razgovor z naročnikom
  2. določitev dejanske bonitete zemljišča
  3. izdelava elaborata spremembe bonitete zemljišča
  4. vložitev zahteve za evidentiranje spremembe bonitete zemljišča pri geodetski upravi
  5. spremljanje reševanja zahteve

Rezultat naše geodetske storitve je elaborat spremembe bonitete zemljišča. Osnova zanj je določitev dejanske bonitete zemljišča. Pri tem sodelujemo s kmetijskimi in gozdarskimi strokovnjaki, ki so pooblaščeni za strokovna dela pri katastrski klasifikaciji kmetijskih zemljišč in gozdov.

Oglejte si podroben opis spremembe bonitete zemljišča.


Kdo lahko naroči spremembo bonitete zemljišča?

Spremembo bonitete zemljišča naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, ki jo klasificiramo. Kadar gre za zemljišče pod objektom, ki je grajeno javno dobro, jo lahko naroči upravljavec grajenega javnega dobra.


Kdo so stranke v postopku spremembe bonitete zemljišča?

Stranke v postopku spremembe bonitete zemljišča so lastniki parcele, katere boniteto spreminjamo.


Kdaj je sprememba bonitete zemljišča zaključena?

Sprememba bonitete zemljišča je zaključena z upravno odločbo o spremembi bonitete zemljišča, ki jo izda geodetska uprava in vpiše spremembe podatkov v evidenco zemljiškega katastra, ter o tem obvesti vlagatelja zahteve.


Želite spremeniti boniteto vašega zemljišča?

Spremembo vrste rabe zemljišča lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za spremembo bonitete zemljišča potrebujemo številko parcele, katere boniteto spreminjamo, in ime katastrske občine, v kateri leži ta parcela.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili o spremembi bonitete vašega zemljišča.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga