Določitev zemljišča pod stavbo

Kaj je določitev zemljišča pod stavbo?

Vsaka stavba ima v zemljiškem katastru evidentirano svoje zemljišče, ki leži pod stavbo. Določitev zemljišča pod stavbo je storitev odmere stavbišča, s katerim določimo površino, lego in obliko zemljišča, ki ga stavba pokriva.

Če v zemljiškem katastru vpisano zemljišče pod stavbo ne ustreza dejanskemu stanju v naravi ali le-to sploh še ni vpisano, lahko pri nas naročite storitev, imenovan določitev zemljišča pod stavbo. Storitev je lahko samostojna ali pa izhodišče za druge storitve, kot je vpis stavbe v kataster stavb itd.


Kdaj določiti zemljišče pod stavbo?

 • ko želite, da se novozgrajeni objekt vpiše v uradne evidence (v kataster stavb in v zemljiško knjigo),
 • ko želite parceli spremeniti vrsto rabe zemljišča v zemljišče pod gradbenim objektom,
 • pred vpisom stavbe v kataster stavb,
 • ko se zaradi izbrisa stavbe ali dela stavbe spremenijo podatki o zemljišču pod stavbo.

Zakaj določiti zemljišče pod stavbo?

 • da boste lahko pridobili hišno številko,
 • da boste lahko uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi,
 • da boste lahko vpisali stavbo v kataster stavb in svojo lastnino v zemljiško knjigo,
 • da boste z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipotekarni kredit...

Kako poteka določitev zemljišča pod stavbo?

Določitev zemljišča pod stavbo pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. izmera zemljišča pod stavbo
 3. parcelacija zemljišča pod stavbo, če je potrebno
 4. izdelava elaborata za vpis zemljišča pod stavbo
 5. vložitev zahteve za evidentiranje zemljišča pod stavbo pri geodetski upravi
 6. spremljanje reševanja zahteve

Osnova za določitev zemljišča pod stavbo so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat za vpis zemljišča pod stavbo.

Oglejte si podroben opis določitve zemljišča pod stavbo.


Kdo lahko naroči določitev zemljišča pod stavbo?

Določitev zemljišča pod stavbo lahko naroči katerikoli lastnik parcele, imetnik stavbne pravice ali investitor gradnje. Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko storitev naroči tudi lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe, ali upravnik stavbe.


Kdo so stranke v postopku določitve zemljišča pod stavbo?

Stranke v postopku določitve zemljišča pod stavbo so lastniki parcele, lastniki stavbe oz. imetniki stavbne pravice, upravnik stavbe ali investitorji gradnje. Če stavba stoji na zemljiščih parcel drugih lastnikov, so tudi ti lastniki stranke v postopku.


Kdaj je določitev zemljišča pod stavbo zaključena?

Zemljišče pod stavbo je pravno-formalno evidentirano s sklepom o evidentiranju zemljišča pod stavbo, ki ga izda geodetska uprava in vpiše podatke v zemljiški kataster. O tem obvesti vlagatelja zahteve, lastnike zemljišča, lastnike stavbe in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.


Želite določiti zemljišče pod stavbo?

Določitev zemljišča pod stavbo lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za določitev zemljišča pod stavbo potrebujemo številko parcele, na kateri leži zemljišče pod stavbo, in ime katastrske občine, v kateri leži ta parcela.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako določiti zemljišče pod stavbo.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga